Saturday, June 2, 2012

Quy trình tuyển dụng trong LaborMan Taiwan (Phần I.)

Lao động đăng ký là ứng viên đi XKLĐ Đài Loan sẽ được: đào tạo nghề, tiếng, kỹ năng làm việc và giao tiếp...; được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết như: Hộ chiếu, Chứng nhận Tư Pháp, Chứng nhận Sức khỏe, Tiêm chủng... và tất nhiên là được tiến cử tham gia dự tuyển vào các đơn hàng.
Chương trình Quản lý XKLĐ thị trường Đài Loan

Chỉ khi nào Lao động đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết và trúng tuyển một đơn hàng nào đó thì mới đủ điều kiện để xuất ngoại.

Mỗi Lao động có thể được tiến cử cùng lúc vào nhiều đơn hàng nhưng chỉ có thể:
-         được phép đánh dấu trúng tuyển ở một đơn hàng mà thôi;
-         hoặc được phép đánh dấu trúng tuyển ở nhiều đơn hàng nhưng chỉ được xếp vào một đoàn bay.

Tùy theo quy định của từng công ty mà yêu cầu khống chế này được đặt ra nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn. Ví dụ: một lao động đã được sắp xếp để đi lao động vào một nơi này rồi thì không thể sắp xếp dự kiến đi làm ở một đơn hàng khác. Như vậy, hoặc sẽ chiếm chỗ của người khác, hoặc gây nhầm lẫn trong lựa chọn sắp xếp.

1. ĐƠN HÀNG:

Công ty XKLĐ tiếp nhận, khai thác các ĐƠN HÀNG từ các Nhà Môi Giới, hay trực tiếp từ các Nhà Sử dụng lao động. Mỗi ĐƠN HÀNG đều có những thông tin mà căn cứ vào đó Công ty lựa chọn, tiến cử ứng viên Lao động.

ĐƠN HÀNG được coi như tài sản của Công ty cần được quản lý và khai thác triệt để. ĐƠN HÀNG cũng có thể tạm coi như QUOTA (hay HẠN NGẠCH) trong xuất khẩu hàng hóa.
Thống kê các ĐƠN HÀNG và các CHI TIẾT ĐƠN HÀNG đi kèm theo
 Mỗi ĐƠN HÀNG được xác định bởi hai thông tin cơ bản là: Môi Giới và Chủ sử dụng Lao động. Tất nhiên, một cặp Môi Giới và Chủ sử dụng LĐ cũng có thể có nhiều ĐƠN HÀNG.

Mỗi ĐƠN HÀNG lại có thể có nhiều CHI TIẾT ĐƠN HÀNG (tất nhiên, 1 CHI TIẾT là tối thiểu). CHI TIẾT ĐƠN HÀNG quy định rất rõ các thông số cần thiết cho việc tiến cử, tuyển dụng.

Trong ví dụ trên, ĐƠN HÀNG DH-01157 của Đại Mậu – Lập Nhân có 2 CHI TIẾT. CHI TIẾT DH-01157/1 tuyển 57 Lao động nam và CHI TIẾT DH-01157/2 tuyển 20 Lao động nữ.

Có thể in thông tin về ĐƠN HÀNG như một bản YÊU CẦU TIẾN CỬ.
YÊU CẦU TIẾN CỬ cho một ĐƠN HÀNG
Bản YÊU CẦU TIẾN CỬ có thể được gửi tới các phòng ban khai thác khác, hoặc các đại lý ủy quyền của Công ty trong việc tìm kiếm ứng viên cho ĐƠN HÀNG.


2. TIẾN CỬ VÀO ĐƠN HÀNG

Trên cơ sở các yêu cầu của ĐƠN HÀNG, từ danh sách các ứng viên đã đăng ký, chưa bỏ cuộc, chưa trúng tuyển, chưa sắp xếp bay, cán bộ phụ trách sẽ thực hiện quy trình TIẾN CỬ.

Số lượng tiến cử có thể tạm thời nhiều hơn, hoặc ít hơn số yêu cầu. Khi tiến cử, cần xác định rõ CHI TIẾT ĐƠN HÀNG nào của ĐƠN HÀNG.
Chọn và nhấn >> để TIẾN CỬ ứng viên vào ĐƠN HÀNG
Trong ví dụ trên, cán bộ phụ trách đã tiến cử vào ĐƠN HÀNG được 24 người từ danh sách 2.537 ứng viên đã đăng ký, chưa trúng tuyển bất kỳ ĐƠN HÀNG nào, chưa tuyên bố bỏ cuộc, chưa bay.

Danh sách đã tiến cử đều có thể in ra phục vụ cho việc: báo cáo, trao đổi thường xuyên, để thúc đẩy việc tìm kiếm các ứng viên, hoặc chuẩn bị cho xét tuyển,... chẳng hạn.
Ví dụ: 1 trang của báo cáo DANH SÁCH TIẾN CỬ cho ĐƠN HÀNG DH-01157
Có thể nói, đối với một Công ty XKLĐ thì nguồn ứng viên Lao động chất lượng dồi dào và số cũng như chất lượng các Đơn hàng là hai yếu tố đầu tiên quyết định cho sự phát triển của Công ty. Quản lý tốt các yếu tố này sẽ tạo nên sức mạnh, tạo tiền đề cho mọi thành công.

Xem tiếp:

0 comments:

Post a Comment

Hãy vui lòng gửi lại cho chúng tôi những ý kiến, quan điểm của bạn sau khi xem bài viết!
Xin hãy gõ chữ Việt có dấu!