Sunday, June 3, 2012

Quy trình tuyển dụng trong LaborMan Taiwan (Phần II.)


Có thể nói, đối với một Công ty XKLĐ thì nguồn ứng viên Lao động chất lượng dồi dào và số cũng như chất lượng các Đơn hàng là hai yếu tố đầu tiên quyết định cho sự phát triển của Công ty. Quản lý tốt các yếu tố này sẽ tạo nên sức mạnh, tiền đề cho mọi thành công.

3. HÀM VISA

ĐƠN HÀNG như một bản hợp đồng chỉ rõ số lượng, chất lượng Lao động cần thiết của một Chủ sử dụng thông qua một Môi giới được gửi tới Công ty.

Lao động được tiến cử vào ĐƠN HÀNG, được xét tuyển và nếu trúng tuyển họ sẽ được đưa vào danh sách xin cấp Visa.

Hàm Visa như một giấy phép cho phép nhập cảnh để lao động. Hàm Visa có số lượng Lao động được phép nhập cảnh vào Đài Loan lao động trong một thời hạn nhất định. Hàm Visa có hạn sử dụng trong khoảng một thời gian nào đấy. Quá hạn, mặc dù chưa dùng hết, cũng vô tác dụng.
Hàm Visa cũng là một nguồn tài nguyên của Công ty XKLĐ cần quản lý sử dụng tốt
 Hàm Visa cấp cho từng Môi giới và Chủ sử dụng lao động. Vì vậy, ĐƠN HÀNG của Môi giới Lập Nhân, Chủ SD LĐ Đại Mậu thì phải sử dụng Hàm Visa còn hạn, đã cấp cho Lập Nhân – Đại Mậu.
Hàm Visa được Môi Giới cung cấp, phục vụ cho ĐƠN HÀNG DH-01157 (Ví dụ trong bài).

4. TUYỂN DỤNG

Các ứng viên đã được tiến cử vào ĐƠN HÀNG sẽ phải qua một quá trình tuyển dụng. Có rất nhiều hình thức để đi đến kết luận rằng ai, ai trúng tuyển loại chính thức, ai dự bị...

Việc cập nhật kết quả tuyển dụng ngoài việc đánh dấu trúng tuyển, loại trúng tuyển... còn phải chỉ rõ là được ghép với Hàm Visa nào.
Cập nhật kết quả Tuyển dụng, ghép Hàm Visa
Và tất nhiên có thể in DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN như một thông báo tình hình tới Môi Giới hay Chủ SD LĐ.
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN của ĐƠN HÀNG DH-01157

5. LÀM VISA

Cập nhật các thông tin liên quan tới việc làm Visa cho Lao động là để theo dõi quá trình thực hiện việc cung cấp tư liệu cần thiết của Lao động cũng như kết quả sẽ nhận được của quy trình này (nhận được Visa hay chưa? trước hoặc sau... Có thể lên kế hoạch cho chuyến bay...).
Thông tin liên quan tới quy trình làm Visa. Sắp sếp chuyến bay.
 
Và tất nhiên, trên mạng LAN, mỗi cán bộ, với công việc được giao có thể theo dõi, đốc thúc... trao đổi thông tin với Môi Giới, với trực tiếp người Lao động, với các Đại lý tuyển dụng...


6. THỐNG KÊ, THEO DÕI TIẾN ĐỘ

Đến đây, LaborMan cung cấp công cụ để thống kê, theo dõi tiến độ của các đối tượng theo nhóm:
-         Môi giới;
-         Chủ SD LĐ;
-         Đơn hàng;
-         Cán bộ phụ trách;
-         ...
Chỉ liên quan tới các Lao động: đã trúng tuyển, chưa bỏ cuộc, chưa bay
Có thể in các bảng biểu quy định sẵn gửi tới từng Lao động, từng Môi giới, hay từng Chủ SD LĐ...
-         Thông báo cho Lao động về chuyến bay của họ;
-         Thông báo bảng kê các chi phí cá nhân cần chuẩn bị trước khi bay;
-         Danh sách yêu cầu đặt vé;
-         Thống kê tiến độ được thực hiên;
-         ...
Thống kê tiến độ đang thực hiện với Môi Giới Lập Nhân
 
Ngoài ra, tại bất cứ bảng thống kê nào đều có thể copy nội dung, chuyển sang các ứng dụng Windows khác (Word, Excel...) để tạo thành báo cáo, bản in... phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.

Xem thêm: