Friday, May 25, 2012

Về vấn đề Bù giá trong phần mềm ComMan

Vấn đề Bù Giá được mô tả như sau: Hàng nhập về có Giá Nhập, sau khi phân bổ thuế và các chi phí đã phát sinh, Hàng sẽ có Giá Vốn. Giá vốn này chi phối Giá BQGQ trong tính hàng tồn kho, tỷ lệ chênh lệch bán hàng và Giá Bán Quy định... Tuy nhiên, có những vấn đề nào đó xẩy ra trong quá trình kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm, và để giải quyết, giữa nhà cung cấp và nhà nhập khẩu có một thoả thuận Bù Giá cho một vài mặt hàng, trong lô hàng đã nhập. Việc Bù Giá sẽ phải cập nhật vào ComMan và bù trừ vào Giá Vốn. Nếu Bù Giá là dương thì Giá Vốn được cộng vào, nếu là âm thì trừ đi.

Để giải quyết vấn đề này, ComMan sẽ xử lý như sau (từ phiên bản 04/04/2012 trở đi):

1. Cùng với việc cập nhật Thuế, Chi phí nay bổ sung thêm nút bấm cập nhật Bù Giá.

Màn hình phiếu Nhập gọi cập nhật Thuế, Chi phí, Bù Giá... để tính Giá Vốn

2. Form Cập nhật Bù Giá chỉ cho phép duy nhất việc cập nhật Bù Giá, các thông số khác bị cấm thay đổi. Trong trường hợp Quyền 3J-Sửa = False thì cột Bù Giá cũng chỉ được xem chứ không thay đổi được.

Nên nhớ, Form CẬP NHẬT BÙ GIÁ không có chức năng ghi riêng, mà mọi số liệu có trong cột Bù Giá sẽ tự động, mặc nhiên ghi lại ngay sau khi gõ xong con số. Vì vậy, người dùng cần lưu ý kiểm tra lại các con số trước khi nhấn Close!

Form Cập nhật Bù Giá cho Phiếu Nhập để tính Giá Vốn.

3. Quy trình tính Giá Vốn được thay đổi sao cho kết quả Giá Vốn đã phân bổ Thuế và các Chi phí nay cộng thêm hoặc trừ đi Bù Giá. Sau khi tính xong, Giá Vốn mới được lưu lại phục vụ cho các tính toán sau.

4. Report: Bảng kê: CHI PHÍ TÍNH GIÁ VỐN NHẬP giờ bổ sung thêm cột Bù Giá tại bảng đầu tiên. Mọi phần khác vẫn giữ nguyên như cũ.

Report thống kê Thuế, Chi phí, Bù Giá... và Giá Mua, Giá Vốn.

5. Về Quyền:
  • Nếu User có quyền 3J-Xem = True không thôi thì người đó chỉ được thống kê các phiếu nhập rồi kích đúp gọi phiếu, xem giá vốn đã tính, được xem bảng Thuế, Chi phí và Bù Giá nhưng không được thay đổi chúng, không được nhấn để tính lại Giá Vốn.
  • Còn nếu 3J-Sửa = True thì người đó được quyền sửa các thông số về Thuế, các Chi phí, và Bù Giá, được nhấn Tính Giá Vốn theo các thông số mới.
  • Người không có quyền 3J hoàn toàn không được biết gì về các khoản Thuế, Chi phí, Bù giá và cuối cùng là Giá Vốn.


6. Về chuyển giao: Phiên bản này cần chuyển giao cùng file Data.