Sunday, January 13, 2013

Hỏi/Đáp những vấn đề thường gặp trong sử dụng LaborMan

Nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý XKLĐ LaborMan, chúng tôi xin trình bày các vấn đề thường gặp dưới dạng hỏi đáp. Ngoài ra, người sử dụng luôn có thể trình bày các khúc mắc của mình dưới dạng Comment ở phía dưới của các bài viết liên quan. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời, hồi đáp sớm nhất.

Bạn có thể bấm vào các câu hỏi dưới đây để xem phần trả lời chi tiết:

Tôi không biết đâu là file chương trình?

Các phiên bản phần mềm LaborMan – Quản lý XKLĐ đều có 2 file. Một file chứa dữ liệu và một file chứa chương trình. Khi làm việc, các file chứa chương trình đều móc tới file chứa dữ liệu để: hoặc lấy dữ liệu cũ ra xem – xóa – sửa, hoặc cập nhật dữ liệu mới vào...

File chứa dữ liệu dùng chung cho mọi người, còn file chương trình thì mỗi máy tính trong mạng chạy một file riêng.

File chương trình thường có tên file có bao hàm chữ LaborMan và có đuôi là .mde. Ví dụ: VTR-LaborManTW.mde.

File dữ liệu thường có tên file có bao hàm chữ Data và có đuôi là .mde. Ví dụ: VTR-DataTW.mde.

Hỏi: Hàng ngày, do đã có sẵn nên tôi thường kích đúp chuột trái vào một Shortcut trên màn hình (biểu tượng trên màn hình Desktop) để chạy chương trình Quản lý XKLĐ, nay có trục trặc, tôi không biết thực chất cái file chương trình đó là file nào trên ổ cứng của tôi?

Trả lời: Đơn giản, bạn hãy kích chuột phải vào cái Shortcut mà hàng ngày bạn hay dùng rồi chọn Properties để xem các thông số của Shortcut đó. Trong đó có tên file và đường dẫn tới nó.

Hình 1a. minh họa khi kích chuột phải vào Shortcut để gọi Properties, Hình 1b. minh họa các thông số của Shortcut:
Bấm chuột phải để gọi Properties của Shortcut
Hình 1a.
Kích chuột phải vào Shortcut rồi chọn Properties.
Properties của Shortcut dùng cho LaborMan
Hình 1b.
Thông số có tên là Target của Shortcut cho thấy
tên file và đường dẫn tới file
Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn chỉ cần đứng con trỏ vào Shortcut đó, bạn sẽ thấy hiện thông số cơ bản như ví dụ được minh họa tại hình 1c.
Properties của Shortcut dùng cho LaborMan
Hình 1c.
Cách đơn giản để biết được rằng thực chất Shortcut này
trỏ đến file có tên là: VTR-LaborManTW.mde
và được chứa tại Folder: D:\asShVTR-Tan.
Tóm lại, nhờ cách lấy thông số của Shortcut mà ta có thể biết được chính xác tên file, đường dẫn tới file trên ổ cứng. Sau đó thông qua MyComputer ta có thể tìm đến file để copy hoặc làm gì đó với file.

Đây là cách tìm file hay dùng bởi nhiều khi với cùng 1 tên file như nhau, nhưng ta để ở nhiều nơi trên ổ cứng và thực chất ta không biết là file nào mới là file chính thức ta đang chạy nó hàng ngày.

Tôi không biết đâu là file Data của phần mềm đang chạy?

Các phiên bản phần mềm LaborMan – Quản lý XKLĐ đều có 2 file. Một file chứa dữ liệu và một file chứa chương trình. Khi làm việc, các file chứa chương trình đều móc tới file chứa dữ liệu để: hoặc lấy dữ liệu cũ ra xem – xóa – sửa, hoặc cập nhật dữ liệu mới vào...

File chứa dữ liệu dùng chung cho mọi người, còn file chương trình thì mỗi máy tính trong mạng chạy một file riêng.

File chương trình thường có tên file có bao hàm chữ LaborMan và có đuôi là .mde. Ví dụ: VTR-LaborManTW.mde.

File dữ liệu thường có tên file có bao hàm chữ Data và có đuôi là .mde. Ví dụ: VTR-DataTW.mde.

Hỏi: Tôi được nhắc nhở là phải thường xuyên Backup dữ liệu phòng khi có vấn đề. Tôi đã được hướng dẫn cách làm nhưng lại không biết chắc chắn đâu là file dữ liệu cần phải làm Backup?

Trả lời: Nếu bạn đang chạy file chương trình thì bạn có thể thấy ngay rằng hiện bạn đang kết nối với file dữ liệu nào bằng cách nhìn vào form chính như hướng dẫn tại Hình 2a.
Properties của Shortcut dùng cho LaborMan
Hình 2a.
Tên file và đường dẫn tới file dữ liệu mà Chương trình
đang kết nối làm việc hàng ngày.
Lưu ý: Tên và đường dẫn trong Hình minh họa 2a. chỉ là ví dụ. Tên chính thức phải được lấy ngay trên màn hình của bạn.