Saturday, November 2, 2013

Những cải tiến cơ bản tại TL-FinaMan phiên bản sau ngày 05/11/2013

Trong quá trình sử dụng tại khách hàng đã xuất hiện các yêu cầu cần phải có những sửa đổi nhằm hợp lý các thao tác khi sử dụng chương trình và bổ sung thêm các chức năng phục vụ tốt công tác quản lý.

Sau đây là 2 sửa đổi cơ bản được Update trong thời gian ngay sau 05/11/2013.

1. Thay đổi cách thức nhập mới Đối tượng Thu Chi

Khai tên Đối tượng như bình thường.
Trong quá trình cập nhật mới Phiếu Thu hoặc Phiếu Chi, nhất là thời gian ban đầu, các đối tượng Thu Chi chưa có trong danh mục, hầu hết phải cập nhật mới. Tại đây, đã có những điều khiển chưa hợp lý đối với con trỏ. Người dùng bắt buộc phải dùng đến con chuột để đưa con trỏ tới Box “Đối tượng Thu/Chi:” và phải lựa chọn lại để xác định Đối tượng vừa nhập...

Nếu Đối tượng với tên vừa khai là mới thì chương trình sẽ tự gọi Khai mới.
Để tránh sự lệ thuộc hoàn toàn vào phần mềm quản lý lao động LaborMan, việc thêm mới đối tượng sẽ được thay đổi theo hướng:
  • Có thể thêm mới Đối tượng của cả 4 nhóm: Lao động, Nhân viên, Môi giới và Khác. Không như trước đây chỉ có nhóm Nhân viên và Khác, còn nhóm Lao động và Môi giới thì bắt buộc phải Import.
  • Việc thêm mới sẽ được thực hiện theo cách thuận tiện hơn cho người dùng: Khai để chọn, nếu thấy chưa có thì gọi thêm mới. Mỗi Tên đối tượng phải hoàn toàn khác nhau. Ví dụ: Nếu đã có tên Nguyễn Văn Hùng, muốn khai một tên mới thì phải khai là Nguyễn Văn Hùng Thái Bình, hoặc nếu lại có thêm một Nguyễn Văn Hùng cũng Thái Bình nữa thì phải khai là Nguyễn Văn Hùng Kiến Xương...
  • Nút Import Lao động và Môi giới chỉ nổi lên khi Nhóm Đối tượng lựa chọn là Lao động hoặc Môi giới.
  • Khi sửa phiếu, không có chức năng Import và khai mới. Nếu muốn thêm hoặc sửa Đối tượng thì phải vào danh mục đối tượng để làm.
Khai xong, nhấn Close giá trị mới sẽ được cập nhật vào đúng vị trí.
Như vậy, ngay cả khi không triển khai LaborMan (phần mềm quản lý XKLĐ), thì phần mềm quản lý Thu Chi FinaMan vẫn hoạt động bình thường, với đầy đủ chức năng quản lý.

Tại đây có thể sửa, xóa, và thêm mới Đối tượng Thu Chi

2. Xử lý đối với tạm ứng:

Trong hoạt động Thu Chi, các phát sinh thuộc dạng tạm ứng thường phải được theo dõi đặc biệt hơn. Vì vậy, phiên bản mới của phần mềm FinaMan bổ sung thêm một trường dữ liệu để xác định Phiếu Thu/Chi là phiếu tạm ứng.

Đánh dấu check vào ô Tạm ứng để xác định đây là khoản tạm ứng cần theo dõi
Khi một phiếu Thu/Chi là tạm ứng thì được Check vào ô Tạm ứng. Như vậy:
  • Người sử dụng có thể theo dõi, thống kê các phiếu tạm ứng tại các chức năng thống kê của chương trình;
  • Khi một phiếu Thu/Chi đã được xác định là thực chi, không còn là tạm ứng nữa thì chỉ cần vào phiếu đó, bỏ đi dấu check ở ô Tạm ứng. Như vậy, khi thống kê các phiếu tạm ứng sẽ không còn phiếu đó nữa.
  • Nếu việc hoàn trả Tạm ứng là cách thiết lập một phiếu Thu/Chi khác thì chỉ cần vào lại phiếu đó và đánh dấu Hủy. Một phiếu tạm ứng đã bị hủy thì cũng như các phiếu hủy khác, số tiền Thu/Chi sẽ không tính vào tổng Thu/Chi trong Tổng hợp Quỹ.
Thống kê tất cả các phiếu Tạm ứng. Dễ dàng cho theo dõi...