Monday, August 26, 2013

Những cải tiến trong quy trình đăng nhập LaborMan Hoàng Long

Bài viết này dành cho việc giới thiệu và hướng dẫn cho người dùng về những thay đổi cải tiến trong quy trình đăng nhập (hay còn gọi là: Login) vào phần mềm LaborMan dùng cho Hoàng Long.

Để sử dụng phần mềm, người sử dụng luôn phải vượt qua quy trình đăng nhập. Quy trình này không chỉ kiểm tra sự đúng đắn của tên người dùng và mật khẩu, mà sau đó còn thực hiện nhiều bước kiểm tra, thiết đặt,... chuẩn bị cho một phiên làm việc mới.

Trong trường hợp mạng máy tính có trục trặc do virus hoặc lỗi phần mềm windows, lỗi mạng... quá trình đăng nhập sẽ kéo dài làm cho người sử dụng phải chờ đợi, sau một lúc lâu mới có thể thực hiện công việc được.
Để khắc phục phần nào hiện tượng này, ngoài việc phải thực hiện các biện pháp cải thiện tốc độ mạng, diệt virus, chỉnh sửa windows,... phần mềm LaborMan đã được tối ưu hóa nhiều lần nhằm giúp người sử dụng không phải chờ đợi nhiều khi bắt tay vào công việc mỗi phiên làm việc mới.

Một trong những cải thiện mà người dùng cần lưu ý được xây dựng gần giống như việc hình thành cookie trong duyệt trang web của các phần mềm Browser. Nghĩa là, nếu người sử dụng của phiên làm việc mới vẫn là người cũ (người đã đăng nhập vào phiên làm việc trước đó) thì chương trình sẽ lấy toàn bộ thiết đặt cũ mà không phải làm lại. Điều này thường xẩy ra thường xuyên vì mỗi người một máy tính, một bàn làm việc, hàng ngày tắt đi khi ra về và bật lên mỗi sáng đến làm việc...

Trong trường hợp, người dùng khác với người dùng của phiên làm việc trước đó thì chương trình sẽ tự động nhắc nhở đồng thời đưa các thiết lập về mo (về không, về null...). Người sử dụng mới, nếu muốn làm việc theo thiết đặt quyền năng của mình cần phải thực hiện một quy trình gọi là “Lấy bảng quyền mới cho User”. Quy trình này được thực hiện riêng lẻ và không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Thông báo người dùng mới, khác với phiên làm việc trước


Đưa thiết lập của người dùng về mo (về không, về null)


Thực hiện lấy Bảng quyền mới cho UserThiết lập cho người dùng mới đã sẵn sàng cho phiên làm việc.

Như vậy là một quá trình cải tiến công cụ làm việc đã được thực hiện nhằm đem đến sự thoải mái, tiện lợi nhất cho người dùng.

Tuy nhiên, việc xử lý còn cần phải tiếp tục hoàn thiện, nhờ sự hỗ trợ từ phía người dùng. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến để phần mềm ngày càng hoàn thiện hơn, trợ giúp đắc lực cho công việc quản lý của doanh nghiệp.